Vrije sector, patrimonium heeft een paar woningen in de vrije sector en die zijn te vinden aan de Siersteenlaan 418/1 418/22 en 422/1 royal casino dgs gmbh espelkamp 422/22 (Palladiumflat).
In veel complexen bevindt zich een recreatieruimte en is een commissie actief die uiteenlopende activiteiten voor de bewoners organiseert.
Dit boekje geeft een overzicht van ons woningbezit.
Ons aanbod varieert van zelfstandige seniorenwoningen tot en met moderne zorgcentra.Maar liefst 20 procent van ons totale bestand bestaat uit ouderenwoningen.Het realiseren van goede huisvesting voor ouderen vindt kto wygrał w lotto 23 miliony Patrimonium belangrijk.Bel of mail, zelfstandig wonen, seniorencomplexen voor zelfstandig wonen.Seniorengids met woningoverzicht, een overzicht van al onze seniorenwoningen vindt u in de Seniorengids, een gevarieerd aanbod.Wij wijzen u erop dat de Inleiding nog niet is aangepast op de nieuwe situatie van, de datum waarop wij onze leegkomende woningen aanbieden via WoningNet.
Waar vindt u woningen van Patrimonium?In het te downloaden boekje Op elk slot past een sleutel (bekijk deze hier ) met daarin een overzicht van ons woningbezit, herkent u deze aan de afkorting.Voor een overzicht van woningen die specifiek geschikt zijn voor senioren, verwijzen wij u naar de Seniorengids.In de seniorencomplexen wonen ouderen zelfstandig. .Het heeft bij ons dus ook hoge prioriteit.U kunt deze gids aanvragen bij Patrimonium.Als er een seniorenwoning beschikbaar komt, wordt deze via voornoemde website aangeboden.Leegkomende/beschikbare seniorenwoningen worden aangeboden via WoningNet.Kijk dan in het te downloaden boekje Op elk slot past een sleutel.Hoge prioriteit voor seniorenhuisvesting bij Patrimonium.
Als er een woning beschikbaar komt, kunt u deze vinden. .Let wel: u dient een verzamelinkomen te hebben.798,00 (peiljaar 2018).
Wilt u weten waar wij in de stad woningen hebben?
Hiermee worden niet specifiek de momenteel beschikbare of leegstaande woningen mee bedoeld, maar meer het woningbezit zelf en de locaties die wij beheren.