Møldruplund ved Voervadsbro 1933, 03/7,55-72TB/04/7TB; Petersen, Birthe Linde, frk.
Brædstrup, 95/41T; Sørensen, Hans, gårdmand, Sdr.1950, 89/19B; Nielsen, Kristian, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B; Nielsen, Las, Birkefoged, Nim, 1578, 96/24T/97/34T; Nielsen, Lauritz, ejer af Nim Kro.Den gamle Gædstgivergaard, 04/25TB; Kroen i Nim, 92/31T; Kroen, Brædstrup, lotto toto bauernstrasse gersthofen 99/50T; Krog, Jens Nielsen, Vilholt, 96/44T; Krogh, Adelheid, danse-og spillelærerinde, Bryrup, 94/25T/08/23T28T; Krogh, Else Kjeldsen, sygeplejerske, Viborg, 94/7BT/76-T; Krogh, Poul Kastbjerg, 02/7T/65TB; Krogh, Sven, SKolebakken 2, Tønning, 02/24T; Krogh-Jensen, Poul, læge, Brædstrup, foto, 05/27TB; Krogh-Jensen.Lilleput Sydhold, 13/37,TB, Lind, Valdemar Aage, guldsmed,.Vissing, indviet 5/2-1984,90/79-BT; Konfirmation 1947, familiebillede, 05/40B; Konfirmation i Voerladegaard Kirke.1750, 90/21T; Cykel-dæk - problemer under Krigen, 09/13T; Cykel-parkering, Hem Odde Motorbane, 09/43T; Cykel-problemer under Krigen, postbude, 87/55T; Cykelsti, Horsens-Silkeborg, 98/38T; Cyprianus, 02/38T; Da Hem Odde havde sin storhedstid, af Anders Errboe, 09/39-TB; Dael, Niels Hansen, skoleholder i Underup.Driftsleder, Vestbirk Vandkraft, 96/81BT-; Nielsen, skolelærer, Nim, 83/57T; Nielsen, Solveig, efterskoleelev, Grædstrup, 1944, 98/19B; Nielsen, Svend Chr., lærer, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B; Nielsen, Svend, Underup, død 101.1983, Addit Vandværk, 09/36T; Strømpeproduktion, 91/8T; Strømpevæverfamilier, 91/9T; Styggesen, Nielsen, bisp i Børglum, 88/84T; Stævning, 91/34T; Stødhævert-teknik, Addit Vandværk, 09/32T; Støtte, Kommunal, 07/59T; Støttefonde, 99/50T; Ståholm, 91/78B; Staaholm, Hans Pedersen, landmand, Tranholm Borgbanke,.Gravesen, Nørregade, Brædstrup, 87/27TB; Jensen, Laust, Folketingsmand, Bjørnskov, 87/41B/43T/90/6T; Jensen, Lis og Thomas, Addit, 00/11T; Jensen, Lisbeth, Lokalredaktør, 00/4TB; Jensen, Mads Peter, 95/28T; Jensen, Magnus,.Aastruplund Mejeri, 09/94T; Åstrup Nedergaard, 1908, 13/103,.Meldgaard, sidste åbningsdag, 1977, 12/108,TB; Melgård, Elias, fmd.Brædstrup Totalenergi, 00/24T; Brædstrup Trælasthandel, 91/27T/92/84B/07/101T/08/82T; Brædstrup Ungdomskole 1943-44, 98/16-21TB; Brædstrup Ungdomskole foråret 1944, 98/19B; Brædstrup Vandværk, 87/16T/95/72T99/82T; Brædstrup Æg-eksport, 87/14T; 09/48-TB; Brædstrup Ægge-pakkeriet, fotos, 09/48-B; Brædstrup Æg-pakkeri, ombygget til lejligheder, 09/56,.1950, 89/19B; Nielsen, Emil Thyge, Skovfoged, Løndal, 00/16T; Nielsen, Emma, Postekspeditrice, Slagballe, 87/56B; Nielsen, EriK, Bakkegården, Træden, 88/63T; Nielsen, Evald, Ingeniør, 00/28T; Nielsen, Folmer, Skræddermester, Brædstrup, 94/20T; Nielsen, gartner, Søgade, Brædstrup, 04/23T; Nielsen, Gerda og Kastor, Hedehuset, Øhusvej, Løndal, 00/17; Nielsen, Gerda, sKoleelev, Føvling Skole.Verdenskrig, 04/86-TB; Tobaksrygning, hyrdedreng, omkr.Sognepræst Ole Arntzen, Sdr.Og handelsmand, Åstrup Nygård, 89/12T/94/8T/95/37T; Rasmussen, Rasmus, handelsmand, Aastrup Nygaard, 07/53T; Rasmussen, Rasmus, Købmand, Brædstrup, 04/23T; Rasmussen, Rasmus, Aastrup Nygård, 00/81T/02/46T; Rasmussen, Sigurd og Helga, Søbæk Mejeri, 04/47T; Rasmussen, sognepræst, Nim-Underup Sogne, 92/29T; Rasmussen, Stephan, ejer af gården Stjernholm.
A., vært på Brædstrup Missionshotel 1956-61, 97/53T; Nielsen, JaKob, gårdejer, ved siden af Herredskontoret, Brædstrup 1894, 87/11T/92/67T98/76TB; Nielsen, Jens Carl, ( 98/89-TB; Nielsen, Jens Laurids Bundgaard, fuldmægtig, Brædstrup, 91/31B; Nielsen, Jens, snedker, Søgade 42, Brædstrup 95/20T; Nielsen, Jens, sognepræst, Nim-Underup, 93/59T; Nielsen, Johanne, ØstbirK, 91/13T;.
Af forfatteren Sigurd Elkjær, 88/72T; Ellas Legetøj, Bredgade 12, Brædstrup, 04/49TB; Ellen Marie Johanne Tschenka Hingsberg,.
Frederiksen, Frede, frimenighedspræst, Træden Valgmenighed,., 92/19T; Frederiksen, Frederikke Hansine, Skovlund, Torp mark, senere Underup by, 96/67T/72B; Frederiksen, Henry, Nedenskov, 91/13T; Frederiksen, Ingeborg, præstekone, Træden Valgmenighed, 92/19T; Frederiksen, Johs., lærer, Bræstrup Skole, 1962, 89/14B; Frederiksen, Sofus, Træden, skovfoged, Vissinggaard, 91/13T; Fredning af jernaldergrave i Vorbjerg.Købmandsforretningen i Dørup, 07/21-T; Købmandsforretningen, Søgade 70, Brædstrup, 88/22T; Købmandsbutik i Sattrup, 1907, 13/31,TB.Entreprenør Gustav Pedersen, 95/20T; Pedersen, Andrea og Sigvald, Underup, 99/55T; Pedersen, Anna, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T; Pedersen, Arne Ejler, 00/6BT/8T-; Pedersen, Arne, stationsleder, Zonen, Brædstrup, 94/91-T; Pedersen, Arthur, direKtør, Zone-Redningskorpset, Horsens, 94/81-T; Pedersen, Betty, efterskoleelev, Ring, 1944, 98/19B; Pedersen, Bodil Rind, Voerladegård, 87/7T; Pedersen, Chr.Warberg, 89/53T; Kattrup, Niels Jørgensen, sognepræst, Ring-Føvling 1648, død 1674.Brandt, Oscar, Åstrup, 95/28T; Brand -taksation, Brestenbro Kro 1793, 94/32T; Brasen, 92/74T; Bredal, Holger Jensen, provst og herredsfoged, Skade, 88/67T/94/49T; bonus co2 voiture Bredgade, Brædstrup, (Brædstrup Hovedgade 91/63T/94/19BT; Bredgade, Brædstrup, 1920, 88/54B; Bredgade, Brædstrup, nutid, 88/54B; Bredlund Plantage, 02/40T-; Bredsporet jernbane 1929, 09/9T; Bredstenbro Camping, 87/57T; Bredstenbro Kro.Vissing Skole fra 1970, 87/77T; Rottejagt, 89/40T; Rotteplage, 08/90; Rotter, 92/22-23T; Rottenborg/Rattenburg, 06/29T; Rovmorder, 91/69T; Ruglykke, Keld, Nørregade, Brædstrup, 93/14T; Ruin/slot, Nimdrup, 08/82T; Ruminddeling, Matrup, 88/91T; Rundhøjskolen, Holme ved Århus, 87/73T; Rundø, Thorsø, Virklund, 93/15T; Rune Carlsson, Motorkører, Hem Odde Motorbane, 09/43TB; Runesten, Sdr.1665, 91/22T,99/63T; Lieth, Frederik van der, amtsforvalter i Skanderborg,.K., Købmand i Ring, 88/26T/93/19T/21T; Laursen, Anders, ejer af Kollerup Overgård fra 1851-74, 97/87T; Laursen, Bolette, Søgade 22, Brædstrup, 95/20T; Laursen, Christen, tømmermand, Sattrup, 91/36T; Laursen, Ejner, hyrevognschauffør, Voerladegård, 97/92T; Laursen, Hans, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/42-T; Laursen, Hans, Nim, 92/25T; Laursen, Heine Bæk, Nimdrup, 08/92T;.
Med Brædstrup Bibl.,88/11T; Banken for Brædstrup og Omegn stiftes, 1906, 90/16T; Banken for Brædstrup og Omegn, 08/70T/74B; Banken for Brædstrup og Omegn, Brædstrup, Banken for Brædstrup og Omegn, foto, 06/99B; Bankerne på Vorbjerggaard, 08/50T; Banker, Københavnske, 08/70T; Banker, lovgivning, 08/69T; Bankfusioner/overdragelser af Carsten Mørch Hansen.
Andersen, Preben, Bormester,13/9,.På "Hejmdal Horsens, 16/4-1921, 88/45T; Vedtægter for Dyrskue, herunder ændringer, 09/19T; Vedtægter og planlægning, Addit Vandværk, 09/36T; Vedtægter, Brædstrup Vandværk, 99/84T; Vegetardag på Vissinggård, 99/32T; Vejanlæg, til Føvling-Hårup 1933-34, 88/24T; Vejbyggeri, Skanderborg-Vejle-vej, 99/59-T; Vej og vad-Voervad, 11/32, TTK; Veje, Jelling-Nim 15-1600-tallet, 00/29TBK-; Vejen Petersen, Vagn.
1910, 92/86T/95/24T; Johansen, Jacob.