U Pivovaru 3, erná Hora u Brna; Poadatel: eská onkologická spolenost LS JEP.
Kongres eské spolenosti chirurgie ruky a casino gp lassee III.LF UK - XIV.PostgraduÁLNÍ kurz spolenosti PRO gastrointestinÁLNÍ onkologii - Novinky v infuzní terapii Místo konání: Fakultní nemocnice Plze (Aula alej Svobody 923/80; Poadatel: ARK FN Plze - Nové poznatky o léb tyreoidálními hormony Místo konání: Endokrinologick ústav, Posluchárna klátera ímské unie.NeonatologickÉ DNY Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové xxxiv.Endokrinologické dny s mezinárodní úastí Místo konání: Praha, hotel Pyramida.Angiologické dny Nemalobunné karcinomy lotto laden moosach plic 2016 /Multidisciplinární konference o diagnostice a léb nemalobunnch plicních karcinom/ Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké námstí 32/40, Hradec Králové; Poadatel: Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové, Komplexní onkologické centrum FN Olomouc Nemalobunné karcinomy plic 2016 /Multidisciplinární konference o diagnostice.248/2, eské Budjovice -.Braun Avitum ve spolupráci s Aesculap Akademií a Medicon.s.Intervenní kardiologie souasnosti - Kongres medicíny pro praxi ifda Místo konání: Nová scéna Národního divadla Praha; Poadatel: eská spolenost frankofonních léka LS JEP Kongres medicíny pro praxi ifda -.Kongres pediatr v Ostrav - medicÍNA PRO praxi -.Brnnsk geatrick den.Kongres hojení ran Místo konání: Mikulov na Morav; Poadatel: Veletrhy Brno.s., eská chirurgická spolenost LS JEP, LF Masarykovy university Brno,.
Martin 1994/4, Nov Jiín viii.Neuromodulaní den /Téma: Novinky v neuromodulacích/ - Novinky v kardiologii 2014 Roadshow fnol Místo konání: Perov; Poadatel:.Interní klinika VFN.Esko-slovenská konference O trombóze a hemostáze s mezinárodní úastí Místo konání: Kongresové centrum aldis, Hradec Králové; Poadatel: HS LS JEP, STH, STH xviii.Celostátní konference o nemocech prsu - XIX.Kongres eské spolenosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LS JEP Místo konání: Lázesk hotel Thermal, vlova 2001/11, Karlovy Vary; Poadatel: eská spolenost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.LF UK Praha, Vysokomtská nemocnice - Malá akademie 2011 : Novinky v léb psychóz Místo konání: Praha; Poadatel: eská lékaská komora, Academia Medica Pragensis - amepra.r.o.
Jihoeské onkologické dny Místo konání: Zámecká jízdárna eskokrumlovského ramasuri spielt lotto zámku xxiv.
Postgraduální diabetologick seminá Brno 2012 Místo konání: R ; Poadatel: Diabetologické centrum, terní klinika Fakultní nemocnice.

Traumatologick den Místo konání: hotel Globus, Praha 4 ; Poadatel: antiek Vyhnánek, CSc.
Strakonick seminá - Mezinárodní onkologick kongres Znojmo 2010 OS eské lékaské komory Znojmo; TCMedicus,.p.s.
Lékaská fakulta - Odborn seminá Oddlení TRN FN v Ostrav - Porub Místo konání: Ostrava, TRN oddlení FN v Ostrav; Poadatel: eská lékaská komora, Oddlení TRN FN v Ostrav - Porub, GlaxoSmithKline - Hypertenze a Alzheimerova choroba v primární péi.