Racetrack Pridanm prvkom je pri tomto type rulety na hracom plátne zmenené hracie pole s usporiadaním vetkch ísel tak, ako je tomu na kolese rulety.
Valca zava Línia 26 je herná úrove s možnosou vhry, tvorená v tomto poradí:.
Nárok na vyplatenie vhry zaniká v prípade preukázania podozrenia o manipulácii hry, ovplyvovaní vsledkov, alebo merkur spiele online bonus rovnosti ancí jednotlivch hráov na vhru, glücksspiel süchtig test a to bez ohadu na to, i takáto skutonos je trestnm inom, a takáto vhra prepadá v prospech tipos; Takémuto dotknutému hráovi alebo hráom.nevzniká tm hráom nárok na náhradu kôd a ani in nárok, pokia to Hern plán nepripúa.Hranica pri peciálnej stávke Poet gólov v zápase vo futbale 5,5 gólu, hranica pri peciálnej stávke Poet gólov v zápase v hokeji 2,5 gólu a pod.; ak sa stávková udalos neodohrá tak, ako bolo v záhlaví uvedené, o znamená, že družstvo uvedené ako domáce túto.1 k Hernému plánu hazardnch hier prevádzkovanch prostredníctvom internetu (internetovch hier).Valca zava Línia 10 je definovaná ako:.V tejto situácii vak nemôže získa Blackjack a používa sa oznaenie 21 na jednej ruke, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvmi dvoma kartami; Surrender (Vzda sa) Pokia hrá nechce hra s rozdanm prvm párom kariet, môže využi opciu vystúpenia z hry surrender.Toto pravidlo vak neplatí pre scatter symbol a symbol free spins (vonch hier).
Poistnou sumou (polovicu hráovho vkladu) umiestni na Insurance Line.
Ak chcete zdvojnásobi stávku, kliknite na tlaidlo VLOŽ znovu 2x/double.
Pozícii zhora Línia 28 je herná úrove s možnosou vhry, tvorená v tomto poradí: prv symbol na lci zava,.Pokia na konci hry vypadlo viac hráov naraz, ich poradie je dané potom žetónov na zaiatku poslednej hry (viac znamená lepie).Scatter vhra je vyplácaná iba raz, aj ke sa na valcoch nachádza viacero možnch scatterovch vhernch kombinácií.Vhra v pomere 7 : 1; Flush (farba) - pä kariet rovnakej farby, ktoré netvoria postupku.Podáva stávky je dovolené v ase medzi jednotlivmi roztoeniami hracieho kolesa, o je tiež oznámené virtuálnym krupierom.Obvykle sa používa v množnom ísle.
Schumachera na prvom až treom mieste).